`Biljartclub De Vloot Maassluis

 

  Nieuws

Van de Voorzitter


Na een geweldig feest ter ere van het 45 jarig bestaan van onze Biljartclub, de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering, zijn we inmiddels weer in rustiger vaarwater gekomen. De Clubcompetitie wordt goed bezocht, het Panache Toernooi op de woensdagmiddag gaat gesmeerd en onze deelname aan de WWT competitie gaat, met wisselend succes, ook prima.

Helaas heeft onze club ook te maken met leden die door ziekte niet, of nog niet, kunnen deelnemen aan de club activiteiten. Het bestuur en alle  leden hopen op een spoedig en succesvol herstel van deze leden.

Rest mij nog iedereen veel biljartplezier te wensen.


Arie Westerlaken, Voorzitter Biljartclub  De Vloot

FOTO’S FEEST 28 JANUARI t.g.v. 45 jaar Biljartclub “De Vloot”


FOTO’S GEMAAKT DOOR TON KIEWIET 

 Ed Deutz

Ed Deutz